Over mij

De reden dat mijn bedrijf bestaat is dat ik graag mijn aandeel wil leveren om een betere wereld te creëren door mensen in hun kracht te zetten. Dan komt er een oplossing voor het conflict, eerlijk en goed houdbaar!  

Ik ben ervan overtuigd dat als wij in staat zijn onze problemen en conflicten op te lossen, we allen bijdragen aan een betere wereld. Voor ons én voor onze kinderen!

Dit is mijn motivatie waarom ik dit werk dagelijks met zoveel toewijding doe!

Mensen bijstaan en hen helpen goed met hun problemen om te gaan, is een heel dankbaar vak. Leren vanuit eigen ervaringen levert het meeste op. Problemen eerlijk onder ogen zien en verantwoordelijkheid te nemen, vraagt moed en vertrouwen. Mijn hulp als professionele mediator helpt.

Te Chan 212857

Dit is mijn motivatie...

Het mooiste compliment wat ik van mijn cliënten krijg, is dat hun creativiteit is gestimuleerd en ze zo zelf hun problemen hebben opgelost. Daar komt mijn rol als onafhankelijke deskundige optimaal tot zijn recht, vind ik.

Mijn cliënten worden gelukkiger, blijer, standvastiger en meer ontspannen als we samen aan het probleem werken. Mensen in hun omgeving merken dat ook. Het is mijn taak als mediator "de onderkant van de ijsberg boven water krijgen" en te werken aan een structurele oplossing.

Frank Zuijdweg 0044 Profielfoto Hoge Resolutie Zwartwit
Frank Zuijdweg 0017 Lage Resolutie Zwart Wit

Mijn persoonlijke verhaal

In mijn werk heb ik met veel conflicten te maken gehad. Door er tijdig bij te zijn, kan er een hoop ellende worden voorkomen. Door oog te hebben voor wat er speelt en hoe iemand met kwesties omgaat, kan escalatie worden voorkomen. Vaak lukt dat, maar niet altijd.

We ontkomen niet altijd aan conflicten. Soms gebeurt het voordat je er erg in hebt. Het kan diep ingrijpen in iemands persoonlijke levenssfeer. Denk aan het verliezen van een baan, overplaatsing, verlies door achteruitgaande gezondheid, disfunctioneren, onderlinge spanningen in de relationele sfeer, conflicten in de bouw etc.

In 2016 ben ik gescheiden. Hoewel de scheiding op zich netjes verlopen is, gaat dat natuurlijk nooit helemaal zonder spanningen gepaard. We vormden een gezin met twee kinderen.

Als conflicten in de privésituatie spelen, heeft dat de meeste impact. Ik ken de pijn maar al te goed. Het is fijn nu we dit zonder haat- en wrokgevoelens hebben weten af te sluiten. Het verwerken van wat er gebeurd is, is erg belangrijk. 


Adr Certification Logo 1

Frank Mediation is ingeschreven bij de beroepsvereniging ADR

ADR is een onafhankelijk en internationaal register voor actieve en professionele arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars. ADR maakt onderdeel uit van de Global Network Group. Inschrijving bij ADR garandeert dat de gecertificeerde beschikt over de vereiste kennisvaardigheden op het vakgebied en zich inzet om deze kennis toe te passen in de verschillende conflictsituaties waarmee de gecertificeerde te maken heeft/krijgt. Door de inschrijving bij ADR verplicht gecertificeerde zich om het kennisniveau in stand te houden en te verdiepen waardoor deze kennis in de praktijk juist en correct kan worden toegepast (permanente eduacatie). Toelating tot het ADR Register kan alleen gestand blijven als gecertificeerde actief werkzaam blijft in de conflictbranche en zijn permanente educatie op peil houdt.

Logo Nederlandse Mediatorsverenigning Nmv Lid Van72Dpi Rgb 1

Nederlandse Mediationvereniging

Frank Mediation, hulp bij conflicten is lid van de Nederlandse Mediationvereniging (NMv). Deze vereniging behartigt de belangen van ruim 2.400 professionals en is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.

Wat is Mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Een mediator stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Op de publiekswebsite mediationnederland.nl vindt u meer informatie over mediation.

De toekomst van mediation

Het veld van mediation is erg in beweging. De NMv pleit al jaren voor een betere [rechts]positie van de mediator. Door de positie van mediation een wettelijke status te geven wordt mediation een volwaardige alternatief voor de gang naar de rechter. In die wettelijke status wordt dan ook vastgelegd aan welke eisen een mediator moet voldoen. Dit verhoogt de kwaliteit van mediators en zet aan tot verdere professionalisering. Frank Mediation sluit hierop aan. Volgens de NMv is mediation bij ieder conflict een geschikt alternatief voor de rechtsgang en toe te passen in bijna iedere sector van bedrijfsleven, overheid of bij geschillen tussen particulieren.

© Copyright 2018 - frankmediation.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing