Echtscheidingen

Als je kiest voor FrankMediation, kies je voor het oplossen van je probleem in de volle context van je leven. Dan heb ik het over oprechte openheid en eerlijkheid. Je sterke kanten tonen en ook bereid zijn je kwetsbaar op te stellen. Jullie gezamenlijke geschiedenis komt even aan bod. Het lukt je nog open te staan voor een andere beleving door je partner. Mediation is geen relatietherapie, maar deze reflectie zet alles in het juiste perspectief. En dat is heel belangrijk om verder te kunnen.  


Hekwerk 2

Echtscheiden vraagt om een zorgvuldige begeleiding

Als jullie op een punt gekomen zijn dat jullie de relatie willen/moeten afronden, hebben jullie er baat bij dat dat zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. Een snelle regeling kan soms nodig zijn. Zorgvuldigheid bij FrankMediation staat voorop. Jullie regelen bij een echtscheiding iets wat de komende jaren direct invloed heeft op jullie dagelijkse leven. Hoe beter dat geregeld is en hoe beter alles besproken, hoe minder negatieve invloed het heeft op je leven zonder elkaar. Dan is het straks wat het is – nl. jullie afspraken - en kan je weer bouwen aan je leven, met of zonder kinderen.

Mijn taak is om jullie te beschermen tegen te overhaaste besluiten. Daar kan je later spijt van krijgen. Het is heel menselijk als je in een scheidingstraject zit en je op een voorstel van je toekomstige ex accepteert omdat je “klaar mee bent” of  “om er vanaf te zijn”.  Ik heb oog voor dat soort signalen en ik maak het bespreekbaar.

Emotie + Regelingen

Alle emotionele aspecten bij een scheiding zijn belangrijk. Als dat overgeslagen wordt, duurt het scheidingsproces te lang en blijft de spanning te groot om tot goede afspraken te komen. Daarom is de "zachte kant" bij mij nadrukkelijk in beeld. Dat voorkomt dat we steeds terugvallen in de stappen die moeten worden gezet.


Jullie scheiding ontzorgt

Ik heb dé expertise in huis die jullie ontzorgen. Zo krijgen jullie duidelijk hoe jullie scheiding financieel voor jullie uitpakt. Je weet wat je straks in je portemonnee hebt. Een team van o.a. hypotheek-, belasting-, verzekeringsexperts staan tot jullie beschikking. We berekenen de alimentatie. Wij bespreken de gevolgen van jullie scheiding volgens het erfrecht. 

Als wij informatie van jullie nodig hebben en jullie weten niet hoe daar aan te komen, staan wij jullie bij en nemen wij die taken van jullie over. Ik coördineer de inzet van externe adviseurs.

Scheiden is al moeilijk genoeg.  

Jullie kunnen afspraken maken die passen in jullie situatie. Ik begeleid en ondersteun jullie.  Dat geeft rust en vertrouwen. Bij  de ondertekening van het convenant is jullie alles duidelijk en juridisch correct geregeld. 

Kinderen

Een echtscheiding heeft een grote impact op het leven van de kinderen. Dat geldt voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar), maar ook voor meerderjarige kinderen. Bij een echtscheiding hoeft er voor meerderjarige kinderen geen regeling gemaakt te worden. Daardoor wordt deze groep kinderen gauw vergeten. In mijn mediationtrajecten krijgen gevoelens van meerderjarige kinderen ook de aandacht.  

Meerderjarige kinderen kunnen veel moeite hebben met de scheiding van hun ouders. Het blijven toch je ouders, ook al hebben ze zelf al een gezin. Net als minderjarige kinderen willen meerderjarige kinderen graag het beeld vasthouden dat hun ouders bij elkaar blijven. Hoewel we daar niets voor hoeven te regelen, is het goed hier oog voor te hebben.

Vakantie Bloemendaal Aan Zee 090

Scheiden doe je als partners, niet als ouders

De grootste aandacht gaat uit naar de minderjarige kinderen. Daar moeten jullie echt iets goeds voor doen. Gelukkig geeft de wetgever jullie veel vrijheid dit samen te regelen. Hoewel ik als mediator volledig onpartijdig ben, ben ik WEL PARTIJDIG als het om kinderen gaat.  Ik zie het als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid dat er een goede regeling komt voor de kinderen in het ouderschapsplan. Hoewel jullie als partners gaan scheiden, scheiden jullie niet van jullie ouderrol. De focus ligt op jullie ouderrol en dat verbetert de communicatie.

Kosten

Pure zakelijke afwikkeling bestaat niet bij een scheiding. Wil je goedkoop en snel scheiden? Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Goedkoop en snel gaat namelijk voorbij aan de emotie. Daar MOET ruimte voor zijn, anders kom je nooit tot goede afspraken!


Jullie hebben de keuze tussen een vast pakket en/of declaratie op basis van een uurtarief.  


De uiteindelijke scheidingskosten zijn afhankelijk hoe het scheidingsproces bij jullie verloopt. Ik vind het het belangrijkst dat jullie samen aan tafel komen te zitten en dat de afspraken zo goed en duidelijk zijn dat ze jarenlang kunnen blijven werken. Met mijn inzet en kwaliteit doe ik dat tegen eerlijke en scherpe tarieven. De advieskosten van het team van experts verschillen per echtscheidingszaak en vallen daarom buiten de de genoemde prijs. De betreffende expert brengt die kosten bij jullie in rekening. Het team van experts bestaat uit gekwalificeerden die goed werk leveren tegen een scherp en concurrerend tarief.


Een dergelijk traject - dat weet ik uit ervaring - kan ik aanbieden voor een vaste prijs van € 2.000,-- inclusief btw. 

Vaak zijn 4 tot 6 gesprekken voldoende; daarnaast heb ik ruimte om zaken uit te werken en/of voor te bereiden. Veel stellen komen hiermee uit. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft, zal Frank Mediation na de intake aangeven dat het mediation traject korter of langer zal duren. Heel gebruikelijk is dat deze kosten tussen scheidende partners worden gedeeld. Het is dus geen prijs per persoon! 

Mediation via Frank Mediation betekent dat je onder aan de streep geld en een hoop ellende bespaart. 

Neem contact met mij op.

Neem contact met mij op. Ik help jullie graag! Hieronder staan de pakketten waaruit jullie een keuze kunnen maken.

Vast tarief bij echtscheiden

€ 2.000,--
Uurtarief bij echtscheiden

Uurtarief

€ 175,--

Dit is wat je wilt...

  • respect voor je toekomstige ex-partner   
  • je hakt een knoop door en bent verlost van de steen op de maag
  • jij en je ex-partner kunnen met uw kinderen blijven omgaan zonder ongezonde stress
  • jullie delen de kosten van de mediation, dus niet per persoon  

Ik help je graag

© Copyright 2018 - frankmediation.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing