Bestemmings- & bouwplannen

Gemeentelijke besluitvorming op het vlak van bouwplannen en bestemmingsplannen hebben soms grote impact op bewoners. Dat kan tot een hoop commotie en bezwaren stuiten bij de plaatselijke bevolking. Niet zelden worden er lange beroepsprocedures gevoerd om de bouw maar zolang mogelijk tegen te houden. En wees eerlijk….. wie is daarbij gebaat?

Eigenlijk niemand. Het kost de gemeente en de burgers veel tijd en energie.  Veel beter is het om op voorhand de communicatie over belangrijke planologische wijzigingen bespreekbaar te maken én te houden.  

Michal Pechardo 208341

Bespaar tijd, geld en energie bij planologische procedures

Het is veel beter de directe communicatie met elkaar aan te gaan dan te “communiceren” via de gerechtelijke instanties. Het is geldverspilling als bewoners het bestuursrecht gebruiken (lees: misbruiken) om ellenlange procedures tegen gemeenten aan te spannen met als doel om planologische ontwikkelingen zo lang mogelijk tegen te houden. Veel beter is om met mediation de planologische kwesties bespreekbaar te maken en te zoeken naar de mogelijkheden.   

Je resultaat zal zijn dat er veel meer begrip komt, dat er suggesties worden aangedragen om planologische ingrepen nog beter tot haar recht te laten komen en dat inwoners tot het inzicht komen dat de speelruimte van een gemeente in een aantal gevallen beperkt is. Met elkaar sparren over bouwplannen of bestemmingsplanwijzigingen vergroot de ruimtelijke kwaliteit en de acceptatiegraad door de bewoners. 

Maak vroegtijdig gebruik van mediation

Gelukkig is mediation steeds meer in opmars in gemeenteland. Mediation is een prachtig instrument om de communicatie op gang te brengen en met elkaar in gesprek te blijven. De meerwaarde van mediation is dat inwoners en gemeenten veel méér te weten komen over de achtergrond van elkaar standpunten. Dat kan wel eens leiden tot een ruimtelijke invulling die veel meer aansluit bij de werkelijke wensen. Dat bespaart een hoop gedoe. De beleving van de ruimtelijke kwaliteit wordt positief beïnvloed en als het toch anders loopt dan men eigenlijk wil, resteert er toch een prachtig verhaal voor bij de borrel. Gemeenten en inwoners weten dan van de achtergronden. Er is iets samen gedeeld. En dat blijft!

Fietsend door een nieuw ontwikkeld gebied, levert dan betrokkenheid en verhalen op.  Mediation kan in elke fase worden ingezet. Slim is het om het vroegtijdig in te zetten. Daarmee gaan gemeenten en inwoners tezamen mee in het ontwikkel- en communicatieproces. 

Inwoners kunnen óók op mediation aandringen

Inwoners kunnen zich ook groeperen en aangeven dat zij graag via mediation met de gemeente willen communiceren over de ruimtelijke plannen. Dat kan voor een bestemmingsplangebied of een individueel bouwplan zijn. Gezien de positieve werking ervan voor alle partijen, zullen gemeenten hier voor open staan.

Je kan als inwoner of groep van inwoners Frank Mediation vragen de inzet van mediation bij je gemeente in een specifiek geval onder de aandacht te brengen.

Uil

Mediation versus beroepsprocedures

Bij het begin van een bestemmingsplan- of bouwplanprocedure is het zaak om de juridische context in beeld te hebben.

Voorkomen moet worden dat een mediationtraject ingezet wordt terwijl tegelijkertijd formele procedures lopen. Deze procedures moeten door de gemeente tijdelijk worden opgeschort totdat hierover in het mediationtraject verder gecommuniceerd is.

Laten we de kaders helder maken als de gemeente ervoor kiest een mediationtraject te starten, bijvoorbeeld als onderdeel van de inspraakprocedure.  Als dat duidelijk is, worden inwoners niet verstoken van wettelijke rechtsbeschermingsregels. 

Neem contact met mij op. Ik help je graag.  

Declarabel uurtarief

€ 185,--

Wat kan je verwachten?

  • Betere communicatie tussen gemeente en inwoners
  • Vermindering aantal gerechtelijke beroepsprocedures
  • Breed geaccepteerde ruimtelijke plannen

Ik help je graag

© Copyright 2018 - frankmediation.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing