ADR (Alternativ Dispute Resolution) gecertificeerd

Naast de eisen die het ADR stelt, heb ik aansluiting gezocht bij deze beroepsorganisatie omdat dit de enige beroepsorganisatie is met focus op het gehele conflictwerkveld buiten de rechtszaal om. 

De brede scope heeft als belangrijk voordeel dat ik mijn klanten precies de juiste ADR toepassing kan bieden die nodig is. Dit vergroot mijn flexibiliteit enorm en daardoor kan ik snel inspringen op de gewijzigde omstandigheden van de klanten. 

Mijn rollen kunnen zijn: mediator, arbiter, conflictcoach of onderhandelaar.

Adr Certification Logo 1

Hier vindt u mijn inschrijving bij het ADR

© Copyright 2018 - frankmediation.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing